Historia przedszkola

Historia naszego przedszkola sięga pierwszych lat okresu powojennego. 18 grudnia 1947 r. zostało powołane 1- oddziałowe przedszkole przy 4-letnim Liceum Pedagogicznym i 7-klasowej szkole ćwiczeń mieszczących się na ul. Basztowej. Zarejestrowane zostało w aktach Wydziału Oświaty pod numerem rejestracyjnym "3". Idea powołania przedszkola wynikała z konieczności utworzenia oddziału ćwiczeń dla organizowanych w Liceum form kształcenia i dokształcania kadry nauczycielskiej dla szkół oraz kadry wychowawczej dla powstających po wojnie państwowych przedszkoli. W swojej ponad 60-letniej działalności trzykrotnie zmieniało siedzibę, z ul. Basztowej 18 grudnia 1962 r. przeniesione zostało do Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Władycze 7, a od 1984 r. mieści się w wolnostojącym, zabytkowym budynku przy ul. Barskiej 10.


        ul. Basztowa 18                                                        ul. Władycze 7                  
basztowa.jpeg                   wladycze.jpeg
   ul. Barska 10
warynskiego.jpeg

Karty pierwszych 12 lat historii przedszkola zapisały się ogromną ofiarnością i zaangażowaniem Pani Stanisławy Dziubińskiej, która od 1948 r. pracowała najpierw jako wychowawczyni, a w latach 1950 - 1960r. pełniła funkcję kierowniczą. Kierowanie przedszkolem ćwiczeń w czasach, kiedy brak było podstawowego sprzętu, pomocy dydaktycznych, wykształconej kadry wychowawczej wymagało niezwykłych umiejętności organizacyjnych oraz ciągłego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Ówczesna dyrektorka potrafiła rozbudzić wśród rodziców powszechną ofiarność, zmobilizować Komitet Rodzicielski do podejmowania czynów społecznych na rzecz przedszkola. Urządzano uroczystości przedszkolne, podczas których dzieci prezentowały swoje umiejętności artystyczne. Nauczycielki samodzielnie wykonywały szereg pomocy do zajęć wykorzystując na ubogim rynku dostępne materiały.

W latach 1960 - 1962r. funkcję dyrektora objęła Pani Ksawera Grońska. Dzięki trudowi i zaangażowaniu ludzi związanych z placówką utworzono 3-oddziałowe przedszkole dla 105 dzieci. W przedszkolu zatrudniono 6 pracowników pedagogicznych, 1 intendentkę, 2 pomoce wychowawcze i 5 pracowników obsługi.


W latach 1962 - 1965 przedszkolem kierowała Pani Danuta Krzywka, która wraz z pracownikami i rodzicami wzbogacała przedszkole w wyposażenie, sprzęt i pomoce dydaktyczne.

Przez następne 20 lat (1965 - 1985) przedszkole było prowadzone ponownie przez Panią dyrektor Ksawerę Grońską. W roku 1979 z uwagi na zagrożenia budowlane części budynku szkolnego przy ul. Władycze jeden oddział przedszkolny został przeniesiony do Przedszkola Nr 9. W tym samym roku został przekazany władzom miasta przez osobę prywatną zniszczony, zabytkowy budynek przy ul. Waryńskiego 10 (obecnie Barskiej). Lata 1980 - 1983 to okres kapitalnego remontu. Odremontowana i zaadoptowana kamienica dla potrzeb przedszkola w lutym 1984r. zatętniła życiem 75 przedszkolaków. Z nowym rokiem szkolnym 1984/1985 z uwagi na dużą ilość zgłoszeń utworzony został czwarty oddział przedszkolny.

We wrześniu1985 r. dyrektor Ksawera Grońska przeszła na emeryturę, a kierowanie przedszkolem powierzone zostało Pani Zofii Dorotiak. Do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych przedszkole posiadało: 4 sale zajęć, gabinet metodyczny, ogród przedszkolny. Żywienie organizowane było w pomieszczeniach piwnicznych, gdzie znajdowała się jadalnia oraz kuchnia z zapleczem magazynowym. Kadra pedagogiczna liczyła 8 nauczycielek. Obok kadry pedagogicznej zatrudnionych było 11 pracowników obsługi i 1 pracownik administracji.

W roku szkolnym 1993/94 ponownie nastąpił podział dużej sali zajęć na 2 mniejsze i utworzony został 5 oddział. Siedem lat później przedszkole stało się samodzielnym zakładem budżetowym z pełną obsługą ekonomiczno-administracyjną. Pani Zofia Dorotiak z całym zespołem pracowników przez długie lata tworzyła wizerunek przedszkola przyjaznego dziecku, stawiając na: - twórczy, otwarty styl pracy dyrektora i Rady Pedagogicznej, - podmiotowość dziecka, jako punkt wyjścia do pracy z nim, - partnerską współpracę z rodzicami, - demokratyczny styl zarządzania zarówno na etapie planowania, podejmowania decyzji jak i oceny realizacji zadań.

Zatrudnione w przedszkolu nauczycielki dbały o wysoką jakość procesu edukacyjnego. Zdobywane w ramach kształcenia i doskonalenia zawodowego kompetencje inspirowały je do podejmowania innowacyjnych rozwiązań pedagogicznych. Udokumentowane dyplomami, wyróżnieniami, osiągnięcia przedszkola, nauczycieli i wychowanków potwierdzały, że podejmowane przez nich działania przynosiły wymierne efekty.

W 2007 r. obchodzono 60-lecie Miejskiego Przedszkola Nr 3. 14 - 16 czerwca 2007r. to dni obchodów jubileuszu 60-lecia. W tych dniach dzieci, rodzice, pracownicy, byli pracownicy, absolwenci i zaproszeni goście, uczestniczyli w uroczystościach obchodów: Koncercie Galowym w wykonaniu przedszkolaków, uroczystym odsłonięciu tablicy pamiątkowej, jubileuszowej mszy św. w kaplicy Parafii Św. Józefa, oraz festynie zorganizowanym w ogrodzie przedszkola.

1 września 2007 r. (do chwili obecnej) funkcję dyrektora objęła Pani Urszula Dzierzgowska-Rudnik, która kontynuuje dzieło swojej poprzedniczki. Kieruje przedszkolem tak, aby nadal miało wizerunek "przyjaznego dziecku" oraz stabilną, mocną pozycję wśród innych placówek przedszkolnych działających na terenie miasta, a dzieci miały możliwość pełnego rozwoju i mogły dobrze przygotowane pójść do szkoły. W krótkim okresie kadencji Pani dyrektor przy zaangażowaniu Rady Pedagogicznej, całego personelu administracyjno-obsługowego i pomocy władz miasta, sponsorów oraz Rady Rodziców zdobyła środki finansowe i zrealizowała kilka inwestycji mających na celu poprawienie warunków pracy i zwiększenia bezpieczeństwa pobytu dzieci w przedszkolu. Została wyremontowana szatnia, odmalowane i doposażone w umeblowanie sale zajęć wraz z korytarzem, wymieniona stolarka okienna, położona kostka brukowa na drodze dojazdowej i postawiona nowa brama wjazdowa, wyposażony w urządzenia placu zabaw i obsadzony drzewostanem ogród przedszkolny, zainstalowany monitoring oraz wymieniona instalacja elektryczna i sanitarna jak również wyremontowane sanitariaty.

1 lipca 2010 r. przedszkole z zakładu budżetowego zostało przekształcone w jednostkę oświatową i zmieniło nazwę z Miejskiego Przedszkola Nr 3 na "Przedszkole Nr 3 w Przemyślu".

Nasze przedszkole przez wiele lat pracując z oddaniem dla dzieci mozolnie budowało prestiż placówki. Chylimy czoła przed tymi, którzy zostawili tu część swojego życia. Będziemy kontynuować ich dorobek, pomagać rodzicom najlepiej jak potrafimy w procesie wychowania, opieki i edukacji najmłodszych obywateli naszego miasta.

 

Na skróty