Przedszkole dziś

"Nasze przedszkole, przedszkolem przyjaznym dziecku"

Działamy na rynku edukacyjnym ponad 70 lata. Pracujemy w atmosferze pełnej ciepła, akceptacji i miłości. Istniejemy po to, by pomagać rodzicom w procesie opieki, wychowania i edukacji najmłodszych dzieci. Efektywnie wspomagamy rodzinę w ukierunkowaniu rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Każde dziecko jest dla nas jednakowo ważne, bez względu na jego poziom rozwoju intelektualnego czy ruchowego. Dla wszystkich mamy czas. Osiągamy wysokie efekty w pracy zarówno z dziećmi uzdolnionymi, jak i z dziećmi, u których istnieje potrzeba niwelowania różnego rodzaju deficytów rozwojowych. Wysyłamy do szkoły dobrze przygotowanego, wszechstronnie rozwiniętego, samodzielnego, otwartego na kontakty z innymi małego człowieka. Pracujemy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.00. Posiadamy 5 oddziałów przedszkolnych, do których uczęszcza 125 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Zapewniamy trzy posiłki dziennie: smaczne domowe śniadanie, obiad i podwieczorek. Dla smakoszy dokładki bez ograniczeń. Dla dzieci z różnego rodzaju dietami, uczuleniami i alergiami, osobne posiłki wg zaleceń. Zatrudniamy doświadczoną, wysoko wykwalifikowaną i bardzo dobrze przygotowaną do pracy z małymi dziećmi, kadrę pedagogiczną.

Oferujemy bogatą gamę zajęć dodatkowych. Dzieci mogą korzystać z nauki języka angielskiego, zajęć rytmiczno-umuzykalniających, tanecznych, sportowych, religii. Dzieci są objęte opieką specjalistyczną: logopedyczną, psychologiczną, terapią pedagogiczną.


Tworzymy warunki do wielokierunkowego działania naszych przedszkolaków. Organizujemy atrakcyjne zajęcia, zabawy, wycieczki i spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach. Zapewniamy dzieciom kontakt ze sztuką i teatrem. W pracy wychowawczej i dydaktycznej stosujemy nowoczesne techniki i nowatorskie metody pracy motywujące i aktywizujące dzieci.

Posiadamy plan rozwoju, autorski program pracy przedszkola "Akademia aktywnego przedszkolaka" opracowany wg.założeń podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz szereg programów własnych nauczycieli mających na celu stymulowanie zdolności dzieci i wszechstronny ich rozwój.

Dbamy o bezpieczeństwo dzieci. Posiadamy dobre warunki lokalowe. Nasz obiekt jest chroniony. Mamy funkcjonalnie i estetycznie urządzone sale zajęć, gabinet logopedyczny, piękny ogród z placem zabaw, stołówkę z zapleczem kuchennym. Dysponujemy bogatą bazą środków dydaktycznych, sprzętem audiowizualnym i komputerowym wykorzystywanym w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej.

Jesteśmy otwarci na środowisko, w którym funkcjonujemy. Mamy wielu sprzymierzeńców. Bierzemy udział w akcjach charytatywnych, przeglądach artystycznych, imprezach sportowych i konkursach na poziomie lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Nasze dzieci z powodzeniem osiągają na nich wysokie notowania i czołowe lokaty.

Posiadamy kalendarz uroczystości. Przez cały rok dzieci biorą udział w organizowanych przedstawieniach, koncertach, balach i uroczystościach z udziałem rodziców, dla rodziców i dla społeczności lokalnej.

Mamy prężnie działającą Rada Rodziców, przy współudziale której są organizowane dla dzieci uroczystości, wycieczki, spotkania integracyjne, familiady, kiermasze itp. Razem z nią pracujemy na wizerunek naszej placówki. Nasze wspólne działania zmierzają w kierunku jej ciągłego wzbogacania i doskonalenia.

Atmosfera pracy naszego przedszkola tworzona przez pracowników, rodziców i dzieci zawsze była i jest wyjątkowa. Jak wyjątkowa niech świadczy fakt, że wielu absolwentów odwiedza nasze przedszkole i przyprowadza tu swoje pociechy.

Ambicją naszą jest stworzenie każdemu dziecku takich warunków, by czuło się u nas szczęśliwe i kochane, bezpieczne i radosne, myślące i twórcze, otwarte i pewne siebie.


Współpraca - nasi sprzymierzeńcy:
Rada Rodziców, Urząd Miejski w Przemyślu, Miejski Dom Kultury, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej, Izba Celna, Straż Pożarna, Komenda Główna Policji, 5 Batalion Strzelców Podhalańskich, Związek Sybiraków Polskich, Schronisko dla zwierząt w Orzechowcach, Związek Łowiecki,

Na skróty