Terminy płatności

Drodzy rodzice
Informujemy, że opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu i za wyżywienie należy dokonywać formą elektroniczną przez aplikację "iPrzedszkole" na konto bankowe :
63 1560 0013 2748 7212 1000 0005
w terminie do 20 dnia każdego miesiąca.

 

Odpłatność za przedszkole za miesiąc kwiecień 2024r. wynosi 249,90 zł (minus nieobecności z poprzedniego miesiąca). Odpłatność obejmuje:
- opłatę za pobyt dziecka w przedszkolu : 81,90zł (zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Przemyśla Nr 74/2023 z dnia 19.05.2023r.)
5 godz. pobytu dziecka w przedszkolu jest nieodpłatna, każda kolejna godz. kosztuje 1,30 zł. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu. Pobyt dziecka 6 letniego w przedszkolu (realizującego roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne) nie podlega opłacie.
-
opłatę za wyżywienie : 168,00zł. Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł - w/w opłata podlega odpisowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
- z
ajęcia dodatkowe nie generują opłat.

Uprzejmie prosimy o dotrzymanie terminów płatności.

Na skróty