Oferta

W roku szkolnym 2023-2024 oferujemy:

I. Przedszkole czynne przez 5 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godz. od 6:30 do 16:00.

II. Trzy posiłki dziennie: smaczne domowe śniadanie, obiad i podwieczorek. Dla smakoszy dokładki bez ograniczeń. Dla dzieci z różnego rodzaju dietami, uczuleniami i alergiami, osobne posiłki wg zaleceń. Nie prowadzimy cateringu. Posiadamy własne zaplecze kuchenne.
Opłaty:
-
5 godzin zajęć dziennie jest bezpłatne, koszt każdej kolejnej godziny zajęć wynosi 1,30 zł
-
Dzienna stawka żywieniowa wynosi 8,00 zł (śniadanie, obiad, podwieczorek)
-
Bezpłatna edukacja dla dzieci 6 letnich realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.
-
Opłaty za pobyt w przedszkolu i wyżywienie podlegają odpisowi w przypadku nieobecności dziecka.
-
Zajęcia dodatkowe nie generują opłat.

III. Pięć oddziałów przedszkolnych, zapewniających 125 miejsce przedszkolakom w wieku od 2,5 do 6 lat. Są to:
Oddziały 8-godzinne (w tym 5 godz. bezpłatnych) objęte żywieniem. Realizowane w nich są: zajęcia z wychowania przedszkolnego i zajęcia dodatkowe oraz religia (wg deklaracji rodziców).

W przedszkolu działa zespół taneczny "Kropki" utworzony z najbardziej uzdolnionych tanecznie dzieci 5/6 letnich, którego zajęcia są finansowane w ramach "Przemyskiej Akademii Talentów" (oferta edukacyjna dostosowana do indywidualnych potrzeb rozwoju uzdolnień kierunkowych) Przedszkole realizuje również pilotażowy program "Wsparcie dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach" z językiem angielskim, objęty patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego i wieloletni "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025".

W ramach zajęć z wychowania przedszkolnego realizujemy podstawę programową oraz oferujemy:

 1. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci w zakresie sztuk plastycznych, uwrażliwiające na odbiór sztuki, wpływające na ekspresję twórczą i samorealizację,
 2. zajęcia dające możliwość poznania rzeczywistości przyrodniczej poprzez obserwację, eksperyment i odkrywanie, rozbudzające zainteresowania dzieci naturalnym środowiskiem i potrzebą jego ochrony,
 3. zajęcia rozbudzające muzykalność i wrażliwość na literaturę piękną poprzez pracę w formach muzyczno-teatralnych, rozwijające kreatywność, ekspresję werbalną i niewerbalną dziecka, poprawiające komunikację społeczną oraz wzrost samooceny dziecka,
 4. zajęcia służące poznaniu przez dzieci różnych dziedzin sportu, nauce zdrowego stylu życia, zapobiegania wadom postawy i stosowania zasady „fair play”, wpływające na pozytywną motywację, wiarę we własne siły jak również możliwość osiągania sukcesów przez dziecko,
 5. zajęcia służące rozwijaniu zainteresowań dzieci naszym miastem i regionem, poznawaniu historii, dziedzictwa kulturowego, zwyczajów i obrzędów ludowych, poznawaniu ciekawych ludzi i ich historii,

jak również zajęcia dodatkowe prowadzone przez specjalistów w danej dziedzinie:

 • zajęcia rytmiczno–umuzykalniające
  2 x w tygodniu dla dzieci starszych,
  2 x w tygodniu dla dzieci młodszych,
 • zajęcia taneczno/sportowe:
  2x w tygodniu dla dzieci starszych,
  2 x w tygodniu dla dzieci młodszych,
 • zajęcia z j. angielskiego:
  codziennie (tj. 5x w tygodniu) dla dzieci młodszych,
  codziennie (tj. 5X w tygodniu) dla dzieci starszych,
 • katecheza: 2 x w tygodniu dla dzieci starszych,

IV. Wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, z dużym doświadczeniem zawodowym, pracującą z powołaniem i oddaniem na rzecz dzieci i przedszkola.

V. Bezpłatną opiekę psychologiczno pedagogiczną. W ramach zajęć specjalistycznych przedszkole oferuje:
- zajęcia z terapii pedagogicznej,
- zajęcia logopedyczne,
- zajęcia z pedagogiem specjalnym,
- zajęcia z psychologiem,
- objecie opieką i pomocą specjalistyczną rodziców (porady, konsultacje, spotkania).

VI. Łagodną adaptację dzieci nowo przyjętych do przedszkola.

VII. Spotkania integracyjne, spotkania z ludźmi o ciekawych zawodach, kontakt z teatrem, zajęcia otwarte, wycieczki, familiady, bale, uroczystości, udział w akcjach charytatywnych itp.

VIII. Możliwość uczestnictwa i zdobywania nagród w różnego rodzaju konkursach, przeglądach artystycznych, olimpiadach itp.

IX. W ramach współpracy z rodzicami proponować będziemy te formy, które wzbogacą wiedzę o dziecku, a tym samym ułatwią jego edukację i wychowanie.

Na skróty