Oferta adaptacyjna

Informacja dla rodziców nowych dzieci przyjętych na rok szkolny 2024/2025

Naszą tradycją jest obejmowanie szczególną opieką dzieci po raz pierwszy przekraczających próg naszego przedszkola. Zdajemy sobie sprawę z tego, że czas pierwszych dni pobytu malucha w przedszkolu jest okresem bardzo trudnym zarówno dla dzieci jak i rodziców. Co roku między czerwcem a wrześniem realizujemy program adaptacyjny, który ma na celu umożliwienie szybkiej i jak najmniej stresującej adaptacji dzieci nowo przyjętych do warunków pracy przedszkola.W ramach programu oferujemy cykl spotkań i zajęć mających na celu: - poznanie kadry i bazy lokalowej, - sposobu i form pracy nauczycieli, - jak również konsultacje z psychologiem.

Terminarz spotkań z rodzicami i zajęć adaptacyjnych dla dzieci przyjętych na rok szkolny 2024/2025

Terminarz spotkań z rodzicami i zajęć adaptacyjnych dla dzieci przyjętych na rok szkolny 2024/2025
- 27.05.2024r. godz.16:00 zapraszamy rodziców na ogólne spotkanie organizacyjne z dyrektorem i kadrą pedagogiczną (sala grupy I)
- ( między 3 a 6 czerwca 2024r. godz. 14:00-17:00- dokładną datę podamy na spotkaniu organizacyjnym 27.05.2024r.) zapraszamy dzieci z opiekunami na piknik z okazji Dnia Dziecka


zajęcia adaptacyjne dla dzieci 3 i 4 -letnich :

- 24.06.2024r. godz.16:00 (poniedziałek)
- 30.07.2024r. godz. 15:30 (wtorek)


zajęcia adaptacyjne dla dzieci 5 i 6 - letnich:
- 24.06.2024r. godz.16:00 (poniedziałek)
- 30.07.2024r. godz. 15:30 (poniedziałek)

Ze względów lokalowych, prosimy by udział w zajęciach adaptacyjnych wraz z dzieckiem brał jeden z rodziców bądź prawnych opiekunów.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Na skróty