Ramowy rozkład dnia

6.30 – 7.30 - Zajęcia między oddziałami w grupach łączonych. Schodzenie się dzieci – zabawy swobodne.
7.30 – 8.00
  - Zabawy wg inwencji dzieci w kącikach tematycznych, praca z zespołem dzieci lub indywidualna o charakterze obserwacyjnym, stymulująco – kompensującym i wychowawczym; gry dydaktyczne, indywidualna realizacja zadań edukacyjnych z dziećmi.
8.00 - 8.15
 - Prace porządkowe, ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.15 – 9.00
 - Śniadanie:
-
I zmiana grupy V, IV, I
- II zmiana grupy II, III.
9.00 – 10.00
 - Realizacja zadań edukacyjnych.
10.00 – 11.15
 - Zajęcia dydaktyczne, tematyczne, zabawy, gry sportowe oraz ćwiczenia kształtujące postawę dziecka, pobyt na świeżym powietrzu - zabawy organizowane i swobodne w ogródku przedszkolnym, spacery, wycieczki.
11.15 – 11.30
 - Prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
11.30 – 12.30
 - Obiad:
- I zmiana grupy I,II,III
- II zmiana grupy IV,V.

12.30 – 13.50
- W grupie najmłodszej odpoczynek poobiedni. W pozostałych grupach odpoczynek z użyciem różnych technik relaksacji, kwadrans na bajkę, zajęcia dodatkowe, pobyt na świeżym powietrzu, zabawy tematyczne, ruchowe ze śpiewem, planszowe, konstrukcyjne, plastyczno - techniczne, ćwiczenia utrwalające wiadomości z zajęć edukacyjnych, ćwiczenia gramatyczne, słownikowe, praca wyrównawcza z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
13.50 – 14.00
 - Prace porządkowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
14.00 – 14.30
 - Podwieczorek:
- I zmiana grupy I,II,III,
- II zmiana grupy IV,V.

14.30 – 15.30
 - Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci w kącikach zainteresowań, indywidualne i w małych zespołach, zabawy integracyjne, zabawy w ogródku przedszkolnym, podsumowanie wydarzeń dnia.
15.30 – 16.00 
- Zajęcia między oddziałami w grupach łączonych. Zabawy swobodne, ruchowe, ze śpiewem. Rozchodzenie się dzieci do domu.

Na skróty