Dyrektor i kadra

Kadra:
Podstawowa kadra przedszkola to 9 nauczycieli (6 - dyplomowanych, 3 - kontraktowych, wszyscy posiadają wykształcenie wyższe magisterskie w zakresie wychowania przedszkolnego)

Ula.jpeg Beata.jpeg

Joasia.jpeg
Ania.jpeg Kasia.jpeg Marta-2.jpeg Dorota.jpeg

Grupa I - dzieci 3-letnie Nauczycielki: Marta Bilig, Marzena Kubas,
Grupa II
 - dzieci 4/5-letnie Nauczycielki: Anna Sura, Magdalena Lachowicz
Grupa III
 - dzieci 5-letnie Nauczycielki: Joanna Wiśniowska, Katarzyna Bobko,
Grupa IV
 - dzieci 5/ 6 - letnie Nauczycielki: Beata Wuzek, Magdalena Lachowicz,
Grupa V
 - dzieci 6-letnie Nauczycielki: Dorota Tomaszewska, Marzena Kubas

Model naszej pracy oparty jest na:

- profesjonalnej pracy nauczycieli,
- otwartości na potrzeby dziecka,
- partnerskiej współpracy z rodzicami.


Organizując codzienną pracę z dziećmi zwracamy uwagę na:
- rozwijanie dziecięcej kreatywności w działaniu i myśleniu,
- różnorodną aktywność twórczą,
- zgodne współdziałanie w zespole dziecięcym,
- możliwość samorealizacji i osiągania sukcesu przez dziecko,
- interesujące zabawy i zajęcia.

 

Na skróty